ИНФОРМАЦИЯ

Ние във FACEBOOK

Телефон: 02/851 06 46; 0898559917

Курсове  за оперативен счетоводител и касиер- счетоводител

Продължителността на курса е  до 30 учебни часа с право на избор за дни и часове на обучение и възможност за дневни, вечерни и съботно-неделни курсове.

Основното предимство на курса е работа в реални условия с реален счетоводен софтуер и документи, като по този начин се цели курсиста да придобие, както знания така и практически опит, което е от основно значение за работата, като счетоводител. Защото предлагащите работа за  счетоводители искат веднага да може кандидатът да започне да работи, а не да се обучава. С този курс получавате знания, както за счетоводните записвания, така и за данъчните закони и счетоводни стандарти.

Целта на курса е да можете да работите, като оперативен счетоводител или да водите счетоводството на собствената ви фирма.

Цени в зависимост от продължителността на курса са:

Цена на курса за индивидуално обучение 30 учебни часа - 400 лв.

Цена на курса за индивидуално обучение 20 учебни часа - 270 лв.

Цена на курса за групово обучение 30 учебни - 290 лв.

Цена на курса за групово обучение 20 учебни - 200 лв.

Цените са без ДДС

Възможно е и допълнително договаряне на брой часове.


Курсове за ТРЗ и личен състав

Продължителността на курса е до 30 учебни часа с право на избор за дни и часове на обучение и възможност за дневни, вечерни и съботно-неделни курсове.


Целта на курса е да получите необходимите теоритични знания  и практически опит при трудовоправните отношения. Да научите как се сключва и прекратява трудов договор,  видове договори, трудови книжки и изчисления на трудов  и осигурителен стаж, работно време и почивки, издаване на удостоверения за стаж,  пенсиониране, работна заплата и осигтурителен доход, осигурителни прагове, ведомости и декларции. Запознаване с нормативната и законова уредба за спазване на трудовото и осигурително законодателство.


Цена на курса за индивидуално обучение 30 учебни часа - 350лв.

Цена на курса за индивидуално обучение 20 учебни часа - 250лв.

Цена на курса за групово обучение 30 учебни - 250лв.

Цена на курса за групово обучение 20 учебни - 170лв.

Цените са без ДДС

Възможно е и допълнително договаряне, както и комбиниране на двата модула .

След завършване на курса се издава удостоверение за завършеният курс.

Курсовете се провеждат от Магдалена Виденова – магистър по счетоводство и контрол с над 20 годишен опит във фирменото счетоводство и одит.

Място на провеждане -  гр.София, ул.Цар Асен №2 вх.Б ет.4

Телефон: 02/851 06 46; 0898559917